6.3.2021.

06.03.2021.│Nerevidirani rezultati Sava osiguravajuće grupe za 2020. godinu

Sava osiguravajuća grupa ostvarila je izuzetnih 56,4 miliona evra neto dobiti u 2020. godini uprkos znatno povećanom riziku od potencijalnih dodatnih negativnih uticaja pandemije na poslovanje Grupe.

U 2020. godini Sava osiguravajuća grupa ostvarila je 674,9 miliona EUR prihoda od poslovanja, što je za 15,5% više u odnosu na prošlu godinu. Neto dobit iznosi 56,4 miliona EUR, što je porast od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu, i više je od planirane. Prinos na kapital iznosio je 13,3% i premašio je planirani prinos iz strategije za period 2020-2022 za 1,3 procentna poena.

U 2020. godini Grupa je ostvarila 679,7 miliona evra bruto premije, što je porast od 13,6% u odnosu na prethodnu godinu. Rastu zaračunate bruto premije doprinelo je slovenačko životno poslovanje (rast od 53%), uglavnom zbog pripajanja Vita, slovenačkog poslovanja neživotnih osiguranja (rast od 8%), poslova reosiguranja (rast od 18%) i poslovanja životnih osiguravajućih kompanija izvan Slovenije (rast od 9%). Neživotna premija članica Grupe izvan Slovenije smanjena je za 6% na godišnjem nivou.

Bruto isplaćene štete u slovenačkom neživotnom segmentu značajno su opale, prvenstveno u auto osiguranju, što je odraz niže učestalosti šteta. S druge strane, bilo je više šteta u segmentu reosiguranja i znatno većih gubitaka, od kojih su se mnogi odnosili na pandemiju Covid-19. Na rezultat za 2020. godinu uticala su potraživanja u vezi sa Covid-19, koja iznose 10,8 miliona EUR.

U 2020. godini Grupa je ostvarila neto dobit od 56,4 miliona EUR, što je porast od 12,3% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje je rezultat dobrih rezultata u segmentima životnog i neživotnog osiguranja, ali izbog većih potraživanja u segmenta reosiguranja na međunarodnom tržištu. Akvizicija Vite takođe je doprinela većoj profitabilnosti, gde je Grupa ostvarila jednokratni prihod od pozitivne razlike između nabavne i fer vrednosti stečene neto imovine u iznosu od 9,9 miliona EUR.

2020. godina bila je posebna i u pogledu dividendi osiguravajućih društava. Sava Re nije isplatila dividendu 2020. godine, niti je primila bilo koju od svojih zavisnih društava na osnovu preporuka regulatora za zadržavanje dobiti.

Grupa takođe dobro napreduje u svojoj strategiji usmerenoj ka kupcu i evoluira u modernu, digitalnu, društveno  i održivo orijentisanu Grupu osiguranja. U 2020. godini, Sava osiguravajuća grupa pojačala je svoje projekte za razvoj digitalnih rešenja kako bi svojim kupcima pružila brži i lakši pristup svojim uslugama. Grupa je 2020. godine posebnu pažnju posvetila mogućnostima ulaganja u projekte koji su orijentisani na životnu sredinu i održivost.

U 2020. godini Standard & Poor's i AM Best potvrdili su rejting „Sava“ Grupe „A“ sa stabilnim izgledima, koji odražavaju snažnu kapitalnu poziciju Grupe i olakšavaju Grupi dobijanje posla na međunarodnim tržištima reosiguranja.