9.11.2020.

05.11.2020. │Održan 18. simpozijum Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda

Osamnaesti po redu Simpozijum u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda održan je u virtuelnoj formi 05. novembra 2020. godine. Tema ovogodišnjeg Simpozijuma bila je “Osiguranje u uslovima pandemije COVID-19”. Kroz izlaganja vrhunskih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, osiguravajućih kompanija, aktuarske struke i organa nadzora, na Simpozijumu su rasvetljeni najznačajniji izazovi sa kojima se suočavaju učesnici na tržištu osiguranja u uslovima aktuelne pandemije. Značajnošću teme, renomeom izlagača i raznovrsnošću i interesantnošću njihovih izlaganja, još jednom je potvrđen kvalitet po kome je ovaj Simpozijum prepoznatljiv.

Na Simpozijumu je, o Uticaju COVID-19 na životno osiguranje, govorio Bojan Mijailović, predsednik Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja. Na samom početku svog izlaganja naveo je najvažnija iskustva u vezi sa pandemijom, u svetu i kod nas. Potom, zbog velike brzine širenja virusa, govorio je o neposrednom i posrednom uticaju novog korona virusa na smrtnost i o uticaju pandemije na poslovanje društava za životno osiguranje u proteklih osam meseci. Prema njegovim rečima, na početku pandemije bilo je povećanih prekida životnih osiguranja usled slabljenja finansijske moći stanovništva, ali uz preporuke regulatora, uz izražene napore sprovedene su adekvatne aktivnosti da bi se polise životnog osiguranja održale aktivnim. Takođe, istkao je da se pandemija može posmatrati iz drugog ugla, tj. ona predstavlja priliku za ukazivanje na značaj potrebe za životnim osiguranjem.