1.7.2020.

01.07.2020. │Putno osiguranje sa dopunskim pokrićem za Covid-19

Imajući u vidu brojne negativne posledice prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19, posebno u oblasti turizma, Sava neživotno osiguranje je omogućilo klijentima, koji planiraju da putuju na odmor u inostranstvo, kupovinu polise Putnog osiguranja sa dopunskim osiguranjem za posledice izazvane virusom Covid-19.

Uz polisu Putnog osiguranja koja omogućava pokriće od brojnih standardnih rizika (polisa osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu) na teritoriji Evrope, Turske, Rusije Egipta i Tunisa, u trajanju od najduže 31 dan, može se ugovoriti proširenje osiguravajućeg pokrića, koje pokriva troškove nastale tokom pružanja neophodne medicinske pomoći i troškove prevoza u slučaju bolesti koje su proistekle ili su posledica Covid-19. Proširenje osiguravajućeg pokrića se obezbeđuje Klauzulom za osiguranje lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu Covid-19 koja je sastavni je deo Ugovora o osiguranju (polise) lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

Prema Klauzuli, osiguranim slučajem smatra se isključivo razvoj infekcije izazvane virusom Covid-19, dijagnostikovane, u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj se osiguranik nalazi. Po osnovu uslova osiguranja, Sava neživotno osiguranje je u obavezi da nadoknadi troškove neophodne medicinske pomoći i prevoza.

Prilikom kupovine polise Putnog osiguranja potrebno je da klijenti navedu da žele dopunsko pokriće od posledica Covid-19 ili, ukoliko kupovinu polise realizuju preko webshop-a da izaberu opciju sa dopunskim pokrićem za Covid-19. Ukoliko se ne ugovori dopunsko pokriće, klijenti sa osnovnom polisom Putnog osiguranja, ne obezbeđuju sebi moguće odštete u vezi sa bolestima koje su posledica epidemije, bolestima koje su proistekle ili su posledica Covid-19 i njihovih varijacija ili mutacija.

U slučaju nezgode ili iznenadne bolesti u inostranstvu, sa uključenim COVID-19 pokrićem ili bez njega, potrebno je da klijenti kontaktiraju asistentski kompaniju TBS Team 24 (opsmed@tbs-team24.com, +381 11 435 0 435).

Polisu Putnog osiguranja sa dopunskim pokrićem za Covid-19 klijenti mogu kupiti u poslovnim jedinicama Sava neživotnog osiguranja, u turističkim agencijama–partnerima kompanije i preko aplikacije webshop.sava-osiguranje.rs.

Detaljnije o Putnom osiguranju: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/osiguranja/putovanje/

KUPITE ONLINE