29.6.2020.

29.06.2020. │Obaveštenje o otvaranju privremeno zatvorene poslovne jedinice u Valjevu

Obaveštavamo klijente da se 01.07.2020. godine otvara privremeno zatvorenena ekspozitura Valjevo, sa sedištem na adresi: Valjevo, ulica Oslobodioci Valjeva B4.

Radno vreme poslovne jedinice je od 08.30 do 16.30h.

U cilju zaštite zdravlja naših klijenta i zaposlenih, iako je vanredno stanje ukinuto 07.05.2020. godine još uvek su na snazi preporučene mere za sprečavanje širenja virusa COVID-19.