6.8.2019.

Standard & Poor's su potvrdili A kreditni rejting Save Re i Zavarovalnice Sava

Standard & Poor's su potvrdili A kreditni rejting Save Re d.d. i Zavarovalnice Sava d.d.

Prema Pravilima Ljubljanske berze d.d., Ljubljana i Zakona o tržištu finansijskih instrumenata nakon redovnog godišnjeg pregleda u julu 2019. godine, Standard & Poor's su potvrdili ocenu finansijske snage „A“ (odlično) kompanija Sava Re d.d. i Zavarovalnice Sava d.d. sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Agencija za kreditni rejting smatra da je Sava Insurance Group u proteklih nekoliko godina materijalno učvrstila svoje poslovanje na slovenačkom tržitu, kao i da se značajno proširila na tržišta osiguranja regije Adria. Poslovanje Grupe zajedno sa poslovima reosiguranja je ostalo stabilno i napredovalo je više od proseka industrije. Agencija za kreditni rejting, takođe je potvrdila da je Grupa učvrstila svoju domaću konkurentsku poziciju preuzimanjem kompanije Sava Infond d.o.o., kompanije za upravljanje imovinom. Pozitivni rezultati osiguranja dopuštaju Grupi kontinuirani rast neto dobiti, što omogućava adekvatan prinos na kapital. Prema rečima agencije za kreditni rejting, ovaj stabilni profitabilni učinak u kombinaciji sa veoma jakom kapitalnom pozicijom i dalje ostaje ključna snaga Sava insurance Group.  

A rejting