13.5.2019.

Sava neživotno osiguranje je dobilo Serifikat za društveno odgovorno poslovanje

Imamo čast da zvanično objavimo da je naše Društvo, Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd sertifikovano od strane Društva za sertifikaciju i nadzor Sistema kvaliteta JUQS za menadžment društvenom odgovornošću.

Rešenjem o sertifikaciji (Sertifikat IQNet-SR-10-2015), Društvo je sertifikovano za sistem upravljanja društvenom odgovornošću prema standardu IQNet SR 10:2015 nakon procesa sistemskog uvođenja Politike društveno odgovornog ponašanja u sve sfere poslovanja u toku 2018. godine sa uspešnim rezultatom, koji se ogleda u sertifikaciji 10. maja ove godine.

Dobijanje sertifikata za menadžment društvenom odgovornošću SR10 je bio samo logičan sled događaja, nakon dugogodišnjeg društveno-odgovornog  poslovanja i organizovanja brojnih manifestacija, sponzorstava i humanitarnih akcija Sava neživotnog osiguranja a.d.o Beograd.

Zadovoljstvo nam je da smo ušli u krug kompanija u Srbiji, koje imaju ovako važno priznanje za sve, što za društvo u kome poslujemo činimo, ali i za lep i kvalitetan  odnos i brigu o zaposlenima. U narednom periodu planiramo brojne korake u društveno odgovornom  poslovanju.

Najvažniji pokazatelji da Sava neživotno osiguranje a.d.o. učestvuje u životu lokalne zajednice u kojoj posluje, vidi se kroz sponzorstva, humanitarne akcije, donacije i akcije za podršku kulturnih, sportskih manifestacija, ali i dela kojima se pokazuje humanost i empatija.

Poslednje tri veće akcije koje smo sproveli su: sponzorstvo regate za klasu Optimist u organizaciji Jedriličarskog saveza Srbije i beogradskih klubova na Savskom jezeru, organizacija, sponzorstvo Subotičkog polu-maratona gde su svi učesnici maratona bili osigurani od posledica nezgode i organizovanje Porodične trke u saradnji sa Atletskim savezom Srbije.

Pored toga, društveno odgovorno ponašanje Društva vidi se kroz veliko zadovoljstvo  zaposlenih koji istrajno ostaju odani svojoj kompaniji u kojoj su stasali, formirali porodice, postali bake i deke i naučili toliko toga o osiguranju. Sada oni mentorski dočekuju novozaposlene i nesebično ih uče svemu što znaju o osiguranju, ali i drugim tako važnim vrednostima koje se prenose sa generacije na generaciju Sava neživotnog osiguranja a.d.o. Beograd. Duh zajedništva Sava neživotnog osiguranja a.d.o. se pojačava kroz brojne team building aktivnosti koje se sprovode nekoliko puta u toku godine.