26.3.2019.

Intervju - Imamo dobre temelje za daji rast

U martovskom Svetu osiguranja objavljen je intervju sa gospodinom Miloradom Bosnićem, predsednikom Izvršnog odbora Sava neživotnog osiguranja.

"...Bruto fakturisana premija osiguranja je u 2018. godini bila za 14,13% veća u odnosu na premiju u 2017. godini. Prošlu godinu smo uspešno završili sa rekordno ostvarenim profitom većim od milion evra, što je daleko iznad plana."

Pročitajte ceo tekst intervjua: Imamo dobre temelje za daji rast

sava osiguranje