22.8.2018.

Standard & Poor's poboljšao bonitetnu ocenu Sava Re na

Rejting agencija Standard & Poor's je, nakon redovnog godišnjeg pregleda u julu 2018. godine, povećala rejting finansijske snage Sava Re, d.d. na "A" (odličan), dok je srednjoročna prognoza stabilna.

Prema oceni ove rejting agencije, Sava Re je dokazala visoku kapitalnu snagu u dužem vremenskom periodu, kako po metodologiji bonitetne agencije, tako i prema Soventnosti II, čemu je doprinela i politika stabilnih dividendi.

Prema Standard & Poor's, tržišna pozicija i profitabilnost Grupe su poboljšani, i to, usled organskog rasta i rasta kroz akvizicije.

Takođe, operativna i troškovna efikasnost Grupe je povećana, kako u Sloveniji, tako i na drugim tržištima na kojima je Grupa prisutna.

Sava Re procenjuje da će sa poboljšanim kreditnim rejtingom lakše ispuniti strategiju selektivnog i profitabilnog rasta na međunarodnim tržištima reosiguranja.