U periodu od 01-30.09.2019. godine Sava osiguranje je pripremilo Akciju - 10% popusta za 3 paketa osiguranja, za sve posetioce našeg sajta.

akcija

10% popusta na premiju osiguranja obezbeđeno je za sledeće vrste osiguranja:
- Kombinovano osiguranje domaćinstva (u ponudi su 3 paketa osiguranja)
- Osiguranje od posledica nezgode (u slučaju pojedinačne, tj. individualne i kolektivne nezgode)
- Auto kasko (za putnička vozila)
Akcija traje 30 dana. Polise osiguranja obuhvaćene ovom akcijom mogu se zaključiti u periodu od 01-30.09.2019.

Uslovi za ostvarenje 10% popusta na premiju osiguranja su:
- FLAJER je jedini uslov za dobijanje popusta na premiju osiguranja (ukoliko niste u prilici da dođete na Auto trke na Ušću u Beogradu ili na 3. Subotički polumaraton flajer možete preuzeti sa našeg portala - AKCIJSKI FLAJER , odštampati ga i priložitI prilikom zaključivanja osiguranja)
- popust se može iskoristiti do 30.09.2019. godine
- sa jednim flajerom dozvoljeno je istovremeno zaključivanje više različitih osiguranja obuhvaćenih ovom akcijom u svim poslovnim jedinicama Sava osiguranja - Lokacije Sava osiguranja.

 

PAKETI OSIGURANJA SA 10% POPUSTA:

 

Kombinovano osiguranje domaćinstva

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika (stambenog objekta i stvari domaćinstva) od mnogobrojnih rizika koji se svakodnevno dešavaju.

U PONUDI SU 3 PAKETA – OSNOVNI, STANDARDNI I LUKSUZNI, ZA OSIGURANJE STAMBENIH OBJEKATA I STVARI DOMAĆINSTVA

1. Stambeni objekat, na novu vrednost:
- porodične stambene zgrade (kuće)
- fizički delovi zgrada (stanovi)
Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan.

2. Stvari domaćinstva
U pitanju su stvari koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva ili kućne posluge, kao i stvari
koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama.

3. Odgovornost za štete pričinjene trećim licima
4. Troškovi:
- za nužni smeštaj osiguranika i članova njegovog porodičnog domaćinstva
- za nužno preseljenje
- za ponovnu izradu oštećenih ili uništenih dokumenata
- za promenu brave zbog izgubljenih ili zaključanih ključeva
5. Stakla na prozorima i vratima stambenog objekta
6. Stakla na zastakljenim balkonima
7. Sanitarije

* Regularna cena osiguranja na koju se odobrava akcijski popust od 10% je sastavni deo Ponude prema Tarifi premija zaKombinovani paket osiguranja stambenih objekata i stvari domaćinstva (del. br. 02-2746, 15.06.2012. god.).

 

Auto kasko

Auto kasko pruža mogućnost osiguranja od brojnih rizika.

OSIGURANI RIZICI - OSNOVNE OPASNOSTI:

• Saobraćajna nezgoda
• Pad ili udar nekog predmeta uključujući i pad snega i ledenica
• Pad i udar vazdušne letelice bilo kog vida (motorni avion, jedrilica, helikopter, raketa, balon, paraglajder, padobran, dron i sl.) ili njenih delova na osigurano vozilo
• Štete na osiguranom vozilu prouzrokovane pri sprečavanju veće štete na stvarima odnosno pomaganju povređenim licima (postupanje u krajnjoj nuždi)
• Požar – vatra koja se pojavila iznenada i neočekivano na osiguranom vozilu, a koja je nastala izvan ili u samom vozilu
• Udar groma – štete na motornom vozilu izazvane dejstvom sile ili toplote groma, kao i štete od udara predmeta koje je srušio grom
• Eksplozija – iznenadno ispoljavanje sile zasnovane na težnji pare ili gasova za proširenjem

• Iznenadno termičko ili hemijsko delovanje na osigurano vozilo spolja • Oluja – vetar koji duva brzinom od najmanje 17,2 m/s odnosno 62 km/h i jačinom od najmanje 8 stepeni po Boforovoj skali
• Grad – štete od uništenja odnosno oštećenja osiguranog vozila koje su izazvane udarom grada
• Klizanje tla i odron zemljišta
• Snežna lavina
• Osiguranje pokriva i štetu koja će nastati zbog vazdušnog pritiska koji je prouzrokovala snežna lavina
• Vandalizam – nasilno ili drsko (vandalsko) ponašanje trećih lica
• Manifestacija i demonstracija – organizovano javno izražavanje raspoloženja grupe građana dozvoljeno od strane nadležnih organa

Uz osnovne rizike u ponudi su osiguranja od dopunskih opasnosti – prema Vašim potrebama.

*Regularna cena osiguranja na koju se odobrava akcijski popust od 10% je sastavni deo Ponude prema Tarifi premija za
Kombinovano osiguranje motornih vozila - auto kasko (del. br. 02-2592, 15.05.2017. god.).

 

Osiguranje od posledica nezgode

Svi želimo bezbrižan život. Međutim, nezgode se svakodnevno dešavaju. Polisom osiguranja od posledica nezgode možete obezbediti ekonomsku zaštitu od iznenadnih i neželjenih događaja za Vas i Vaše zaposlene. Ovo osiguranje je posebno korisno kada osiguranik pretrpi povredu za koju niko nije odgovoran.

ZAŠTO SE OSIGURATI?
Ovim osiguranjem licima se, u slučaju iznenadnog i nepredviđenog događaja – nezgode, obezbeđuje preventivna zaštita, u bilo koje vreme tokom dvadeset četiri časa, na teritoriji Republike Srbije ili van nje.

OSIGURANI SLUČAJEVI KOJI SE MOGU UGOVORITI:
• invaliditet
• smrt usled nezgode
• prolazna nesposobnost za rad i narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć

PREMIJA OSIGURANJA ZAVISI OD:
• od ugovorene kombinacije osiguranih rizika
• od visine ugovorenih osiguranih suma
• od vrste zanimanja

*Regularna cena osiguranja na koju se odobrava akcijski popust od 10% je sastavni deo Ponude prema Tarifi premija za
osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja TP-NEZ-02/16 (del. br. 03-4095, 21.06.2016. god.).